Centrum buddyjskie Bencien Karma Kamtsang w Grabniku

 

na otrzymywanie informacji dotyczącej wydarzeń, seminariów oraz bieżącej działalności Związku Buddyjskiego Bencien Karma Kamtsang, na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie.
zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang z siedzibą w Grabniku, Grabnik 4, 96-313 Jaktorów, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 85, NIP: 1181294140, REGON: 010767828, tel: 663 136 204 lub 22 211 37 51, e-mail: .
2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania biuletynu informacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biuletynu informacyjnego.
3) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili).
4) Przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Centrum Buddyjskie Bencien Karma Kamtsang, Grabnik 4, 96-313 Jaktorów, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będę mógł otrzymywać informacji o działalności Administratora.
captcha 

 

JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz je kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.