Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze i Jangsi Tenga Rinpocze

Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze i Jangsi Tenga Rinpocze

 

Od chwili oficjalnego rozpoznania Jangsi Kjabdzie Tengi Rinpoczego przez Jego Świątobliwość XVII Karmapę Ogjena Trinle Dordże, klasztor Bencien szykował się na jego przyjęcie, czekano jednak na powrót Jego Eminencji Sangje Njenpy Rinpoczego z Bhutanu. Ostatecznie data przybycia Jangsi Rinpoczego do klasztoru została ustalona na dziewiątego maja 2017 roku.

Dzień wcześniej wszyscy mnisi z klasztoru zostali zaproszeni do hotelu Yak&Yeti na uroczystą kolację z Sangje Njenpą Rinpocze i Sangterem Rinpocze. Przyjęcie sponsorowało dziewięciu lamów, będących głowami ośrodków Bencien w różnych krajach, w tym Lama Rinczen z naszego polskiego ośrodka Bencien w Grabniku.

Była to podwójna okazja do świętowania: pierwszym powodem było odnalezienie Jangsi Kjabdzie Tengi Rinpoczego i jego rychłe przybycie do klasztoru, drugim – doskonałe zaprezentowanie się mnichów z naszej sziedry (czyli wyższej szkoły filozofii buddyjskiej) na tegorocznym dwudziestym Kagju Gyncie w Bodh Gai w Indiach.

Kagju Gyncie to debaty organizowane przez Jego Świątobliwość Karmapę. Biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich sziedra Karma Kagju, konkurencja jest zatem wielka. W tym roku po raz pierwszy nasi mnisi z Bencien wypadli bardzo dobrze, zajmując drugie miejsce w debatach.

 

Na zdjęciu: Jego Eminencja Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze, Sangter Rinpocze, sekretarz generalny Tenpa Jarphel i lamowie-rezydenci ośrodków Bencien (drugi od prawej - Lama Rinczen)

Na zdjęciu: Jego Eminencja Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze, Sangter Rinpocze, sekretarz generalny Tenpa Jarphel i lamowie-rezydenci ośrodków Bencien (drugi od prawej - Lama Rinczen)

 

Rankiem 9 maja mnisi wraz ze świecką społecznością Bencien, każdy z katakiem w rękach, uformowali szpaler po dwóch stronach ścieżki wiodącej do głównego wejścia świątyni, gdzie czekali Sangje Njenpa Rinpocze i Sangter Rinpocze. Zgodnie z zaleceniami Karmapy nie planowano dużej ceremonii. Jangsi Rinpocze, prowadzony w uroczystej procesji, powitany został zgodnie z obyczajem najpierw przez Sangtera Rinpoczego, a następnie przez Sangje Njenpę Rinpoczego tradycyjnym dotknięciem czołem do czoła.

Następnie Rinpoczowie, drubpyn, lobpyn, wszyscy khenpo, mnisi i świecka społeczność Bencien zajęli miejsca w świątyni. Khenpo Gałang, wyznaczony przez Karmapę jako głowa ekipy poszukiwawczej, niezwykle barwnie opowiedział raz jeszcze całą historię odnalezienia Jangsi Rinpoczego. Podsumowując stwierdził, że cała procedura przebiegła w niezwykle pomyślny sposób oraz ofiarował list od Jego Świątobliwości Karmapy obwieszczający, że jest to nieomylnie inkarnacja Kjabdzie Tengi Rinpoczego.

Jako wyraz wdzięczności dla Khenpo w imieniu klasztoru Bencien sekretarz generalny Tenpa Jarphel i młodszy sekretarz Taszi Yzer ofiarowali mu katak i podarunek.

Następnie głos zabrał Jego Eminencja Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze, dziękując Khenpo za jego wysiłek i poświęcenie z jakim wypełniał swe zadanie. Powiedział też, że choć nie sposób w pełni odpłacić Jego Świątobliwości Gjalłangowi Karmapie za niezwykłą dobroć i pomoc, to za kilka dni mnisi z klasztoru i sziedry Bencien wykonają w intencji Jego Świątobliwości tygodniowy rytuał Tsedrub Sangła Dypa. Jest to rozbudowana pudża długiego życia i dedykowana zostanie specjalnie długiemu życiu i rozkwitowi aktywności Karmapy. Wspomniani już lamowie z ośrodków Bencien na świecie przekazali również dar pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia lamów biorących udział w tej praktyce.

 

Jangsi Tenga Rinpocze przybywa do klasztoru Bencien w Katmandu - uroczysta procesja

Jangsi Tenga Rinpocze przybywa do klasztoru Bencien w Katmandu - uroczysta procesja

 

Po przemowach mnisi wyrecytowali pudżę Szesnastu Arhatów, a Sangje Njenpa Rinpocze za radą Karmapy przeprowadził dla Jangsi rytuał obmywania (tryciok).

Zgodnie z tybetańską tradycją wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani herbatą i ryżem na słodko, po czym nastąpiła ceremonia ofiarowania mandali. Mandalę wszechświata wręczył Jangsi Rinpoczemu Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze, zaś symbole Ciała, Mowy i Umysłu Buddy ofiarowali odpowiednio Tenpa Jarphel, Taszi Yzer i Dordże Lobpyn. W tym czasie wokół słońca na niebie pojawiła się tęcza, co jest uważane za bardzo pomyślny znak.

Ceremonię zakończyły modlitwy pomyślności (taszi). Potem Sangje Njenpa Rinpocze i Jangsi Rinpocze z rodzicami przeszli do pokojów poprzedniego Kjabdzie Tengi Rinpoczego na wspólny obiad, w czasie którego Njenpa Rinpocze przekazał prezenty od siebie dla Jangsi Rinpoczego i jego rodziców.

Wszystkich uczestników ceremonii klasztor podjął uroczystym obiadem.

Więcej zdjęć w Galerii.

Zob. też wideo:

Jangsi Tenga Rinpocze przybywa do klasztoru Bencien w Katmandu - wideo 

Jangsi Tenga Rinpocze przybywa do klasztoru Bencien w Katmandu - wideo


JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
NASZE KANAŁY NA YOUTUBE
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz je kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.