Kompleks budynków klasztornych w Parpingu

Kompleks budynków klasztornych w Parpingu

 

Parping jest położoną malowniczo wśród gór wioską, usytuowaną o godzinę jazdy od Katmandu. Dla buddystów jest to szczególne miejsce pielgrzymek. Tam właśnie znajduje się jaskinia, w której podczas odosobnienia Guru Rinpocze urzeczywistnił sadhanę Dordże Purby. Podróżując do Tybetu zatrzymał się też tutaj na rok w innej jaskini i ujarzmił bóstwa opiekuńcze Tybetu (Dwanaście Tenma). W Parpingu znajduje się również samo-wyłaniająca się ze skały postać Tary, a także starożytna świątynia Wadżrajogini, w której Tłumacz Marpa w drodze do Indii otrzymywał nauki i abhiszeki od dwóch uczniów Naropy: Czitherpy i Paindapy.

W tym niezwykłym miejscu asystenci Kjabdzie Tengi Rinpoczego nabyli niegdyś kawałek ziemi, a następnie postanowili ofiarować posiadany teren Rinpoczemu, by stworzyć tu drubkang czyli ośrodek trzyletnich odosobnień dla mnichów z Bencien. Prace trwały około dwóch lat i dobiegły końca na jesieni 1997 roku. Ośrodek został uroczyście poświęcony i otrzymał nazwę Benchen Drubde Osal Ling („Miejsce Odosobnień Jasnego Światła Bencien”). W 1999 roku szesnastu mnichów rozpoczęło tu pierwsze tradycyjne trzyletnie odosobnienie pod kierunkiem Drubłanga Sangje Njenpy Rinpoczego i Kjabdzie Tengi Rinpoczego.

Następnie w 2004 roku obaj Rinpoczowie podjęli decyzję o założeniu w Parpingu instytutu wyższych studiów filozoficznych (sziedra), by kształcić mnichów z Bencien oraz innych klasztorów. Projekt udało się zrealizować dzięki aktywnościom Dharmy i wielkim wysiłkom Jego Eminencji Sangje Njenpy Rinpoczego.

19 lutego 2007 r. - jeszcze przed zakończeniem wszystkich prac i ceremonią inauguracyjną - odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszych trzydziestu ośmiu uczniów. Trzy dni wcześniej Tenga Rinpocze wykonał specjalne rytuały dla usunięcia przeszkód i powodzenia studiów. Ofiarował też posąg Mandziuśriego wypełniony mantrami i specjalnymi substancjami. Bodhisattwa Mandziuśri jest patronem uczących się: obdarza zdolnością pojmowania i zapamiętywania nauk, bystrością umysłu i mądrością.

Sziedra klasztoru Bencien, nosząca nazwę Benchen Nangten Thösam Ling Institute (BNTL), jest szóstą taką uczelnią w tradycji szkoły Karma Kamtsang, powstałą na uchodźctwie.

Wkrótce potem rozpoczęła się budowa drugiego ośrodka odosobnień, poświęconego praktykom z tradycji Szangpa oraz Kalaczakry. Budowa jest już ukończona, ale ze względu na zniszczenia wywołane trzęsieniem ziemi w klasztorze Bencien w Katmandu, obecnie w tym nowym ośrodku odosobnień kwateruje część mnichów i odosobnienie jeszcze się nie rozpoczęło.

W Parpingu zbudowano także główną stupę zawierającą relikwie Kjabdzie Tengi Rinpoczego.

 

Parping - główna stupa z relikwiami Kjabdzie Tengi Rinpoczego

Główna stupa z relikwiami Kjabdzie Tengi Rinpoczego


JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
NASZE KANAŁY NA YOUTUBE
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz je kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.