Posąg Buddy Siakjamuniego w Centrum Bencien Karma Kamtsang w Grabniku

Posąg Buddy Siakjamuniego w Centrum Bencien Karma Kamtsang w Grabniku

 

Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang funkcjonuje dzięki naszym wspólnym wysiłkom i utrzymuje się z darowizn. Nie mamy nawet składek członkowskich, jakie obowiązują w większości organizacji. 

Każda suma, ofiarowana ze szczerą motywacją, i każda praca są niezwykle pomocne dla naszej społeczności, a jednocześnie pozwalają darczyńcy nagromadzić wiele zasługi.

Szczodrość to pierwsza z sześciu doskonałości Bodhisattwy, tzw. paramit, których praktykowanie jest ścieżką prowadzącą do Wyzwolenia.

Ofiarowując pieniądze czy pracę nie dajesz tego komuś obcemu, tylko współtworzysz miejsce, z którego także i Ty potem korzystasz. 

 

JAK MOŻESZ POMAGAĆ?

Część osób wpłaca mniejsze czy większe darowizny regularnie. Inni robią to od czasu do czasu. Istnieje też Grupa Stałych Sponsorów. Każda pomoc jest dla nas bardzo ważna. Nawet maleńkie kwoty dawane przez wiele osób sumują się w wielki rezultat. Domy buduje się zarówno z dużych płyt, jak i pojedynczych cegieł.

Cennym darem jest także Twoja praca. Przed, w trakcie i po seminarium potrzebna jest pomoc przy sprzątaniu, przenoszeniu i urządzaniu. Wiele remontów i nowych inwestycji można wykonać znacznie taniej własnymi rękami. Także bieżąca obsługa Centrum to wysiłek, który często przekracza fizyczne możliwości kilkorga mieszkańców.

Informacje o potrzebnych funduszach i koniecznej do wykonania pracy uzyskasz w Centrum. Darowizny można przekazywać bezpośrednio w biurze, przelewem na konto bankowe lub online (zob. przekazanie darowizny).

 

CO SIĘ DZIEJE Z TWOJĄ DAROWIZNĄ?

Darowizny przeznaczane są na bieżące utrzymanie Centrum i na jego rozwój.

Sugerowana darowizna, podawana przy każdym seminarium organizowanym przez Centrum w Grabniku, przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów utrzymania ośrodka: opłaty za prąd, gaz, wodę, ogrzewanie, wywóz śmieci itp. Ewentualna nadwyżka pomaga przetrwać okresy pomiędzy seminariami, a także jest inwestowana w poprawę infrastruktury, bieżące naprawy czy rozbudowę.

Seminaria z Rinpoczami wymagają większego wysiłku finansowego, stąd wyższe sugerowane darowizny. Trzeba kupić bilety lotnicze dla Rinpoczego, asystentów i zaproszonych mnichów, wnieść opłaty wizowe i wykupić ubezpieczenie podróżne, podjąć zaproszonych gości (wyżywienie, środki czystości, opieka lekarska, dar dziękczynny na zakończenie itp.), przygotować świątynię do ceremonii (wyposażenie sali, materiały na tormy, substancje na ołtarz) i tak dalej.

Część uczestników nie może sobie pozwolić na darowiznę, jaką sugerujemy. Dlatego każda dodatkowa wpłata (ponad sugerowaną), nawet drobna, jest bardzo cenna, gdyż pozwala zbilansować koszty organizacyjne.

Od 1995 roku, gdy kupowaliśmy miejsce pod ośrodek, Centrum bardzo się rozrosło. Na początku na terenie znajdował się tylko jeden stary dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze, otoczone polem ornym. Dom i niektóre budynki gospodarcze zostały wyremontowane i służą do dzisiaj, inne zostały wyburzone. 

Grabnik w 1995 roku, zaraz po zakupie

Grabnik w 1995 roku, zaraz po zakupie

                                                                          Grabnik w 2016 roku    

                                                                          Grabnik w 2020 roku

Powstały też nowe budynki:

  • dom dla Rinpoczów o powierzchni użytkowej 100,47 metrów kwadratowych, 
  • drubkang, ośrodek trzyletnich odosobnień o powierzchni użytkowej 767,14 metrów kwadratowych,
  • Centrum Kultury Buddyjskiej o powierzchni użytkowej 469,70m metrów kwadratowych,
  • kilka mniejszych domków i baraków, które służą do indywidualnych odosobnień.

Powstała stupa z relikwiami Kjabdzie Tengi Rinpoczego.

Nasadziliśmy wiele drzew i krzewów. Zainwestowaliśmy w poprawę drogi dojazdowej, nawierzchnię podwórza, ekologiczne szamba, doprowadzenie bieżącej wody i gazu ziemnego.

W tej chwili realizujemy kolejne projekty. Są to:

  • rozbudowa i remont budynku B
  • budowa kuchni.

Wszystkie pieniądze, których nie pochłania bieżące utrzymanie ośrodka oraz koszty organizacyjne związane z zapraszaniem lamów i organizowaniem różnych seminariów, przeznaczane są na stopniowe wykańczanie rozpoczętych projektów. Tempo ich realizacji zależy od posiadanych funduszy.


JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
NASZE KANAŁY NA YOUTUBE
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz je kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.