В настоящее время данная статья на русском языке не доступна.

 

Związek Buddyjski Karma Kamtsang jest jednym z członków-założycieli Polskiej Unii Buddyjskiej. Unia jest organizacją międzykościelną wpisaną dnia 09.05.1995 r. przez Departament Wyznań przy Urzędzie Rady Ministrów w dziale „B” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Obok Polskiej Rady Ekumenicznej, Rady Zborów Ewangelicznych oraz Towarzystwa Biblijnego. Jest to czwarta tego rodzaju organizacja w Polsce. Zrzesza ona większość buddyjskich związków wyznaniowych w Polsce. W styczniu 1997 roku patronat nad Unią objął Jego Świątobliwość Dalajlama.

Podstawowym celem działalności Unii jest wspólna reprezentacja interesów wobec Państwa oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, a także na forum międzynarodowych organizacji buddyjskich. Ponadto do zadań Unii należy koordynacja współpracy pomiędzy związkami buddyjskimi oraz szeroko rozumianej działalności na rzecz społeczeństwa. Unia otacza także opieką niektóre grupy buddyjskie nie posiadające statusu zarejestrowanych związków wyznaniowych.

Realizując zasadę okazywania szacunku wszystkim religiom, przedstawiciele Unii biorą czynny udział w wielu spotkaniach międzywyznaniowych, często połączonych ze wspólnymi modlitwami i medytacjami. Tradycją stały się już wspólne coroczne obchody Wesaku – święta narodzin, Przebudzenia oraz odejścia w Parinirwanę Buddy Siakjamuniego. Współpracując z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Unia brała również czynny udział w organizowaniu wizyty Jego Świątobliwości Dalajlamy w 2000 roku.

Unia jest członkiem Europejskiej Unii Buddyjskiej.


МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
НАШИ ЮТУБ-КАНАЛЫ
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СДЕЛАТЬ ПОДНОШЕНИЕ

Наш сайт использует файлы cookie. Вы можете контролировать это при помощи настроек своего браузера. При дальнейшем использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.