В настоящее время данная статья на русском языке не доступна.

 Tenga Rinpocze (pośrodku), po lewej Sangter Rinpocze, po prawej Lama Rinczen

 

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Kagju Mynlam odbyło się na zachód od Bodh Gai. Od 9 czerwca 2010 r. przez trzy dni Bencien Karma Kamtzang w Grabniku gościło ponad czterystu buddystów z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Danii. Nie zabrakło też mieszkających w Polsce Tybetańczyków, Nepalczyków i Wietnamczyków. Mynlam prowadził Wielce Czcigodny Tenga Rinpocze, a towarzyszył mu drugi Rinpocze z Bencien, Sangter Rinpocze. Gościem specjalnym pierwszego Kagju Mynlam w Polsce był Lama Ciedrak, wieloletni główny organizator Mynlamu w Bodh Gai. Pośród sanghi znaleźli się liczni lamowie i mnisi m.in. z klasztoru Bencien i Pullahari, a także mieszkające w Polsce mniszki ze szkoły Njingma oraz przedstawiciele buddyzmu Zen.

Pierwsze europejskie Kagju Mynlam poprzedziły długie miesiące pracy wszystkich mieszkańców Centrum w Grabniku pod kierunkiem Lamy Rinczena. Dzięki Beacie Stępień uczestnicy mogli cieszyć się polską edycją Księgi Mynlamu Kagju, którą Beata przetłumaczyła z myślą o pielgrzymach uczestniczących w Mynlamie w Bodh Gai, a także na potrzeby tego wydarzenia w Polsce.

Dwa i pół tygodnia przed rozpoczęciem uroczystości, do Centrum przybyli wyznaczeni przez J.Ś. Karmapę mnisi odpowiedzialni za przygotowanie specjalnych torm, które w czasie modlitw ozdabiały główny ołtarz. Warto dodać, że Jego Świątobliwość zawsze osobiście czuwa nad szkoleniem mnichów dbając, by rzeźby przez nich wykonywane były jak najwyższej jakości. Mnisi pracowali od rana do wieczora, a ich kunsztowną pracę, zwłaszcza trzy główne, ogromne tormy przedstawiające ojców Kagju - Marpę, Milarepę, Gampopę - można było podziwiać jeszcze długo po zakończeniu Kagju Mynlam.

Każdego dnia, dokładnie tak jak w Bodh Gai, pierwszym punktem programu było przyjęcie ślubowań sodziongu mahajany o godzinie 6 rano. Następnie uczestnicy recytowali modlitwy dobrych życzeń wybrane przez XVII Karmapę.

Pierwszego dnia podczas pierwszej sesji przy uroczystej, rytualnej muzyce w procesji wprowadzono wizerunek Jego Świątobliwości i umieszczono na tronie, by w ten sposób symbolicznie podkreślić Jego obecność. W czasie przedpołudniowych sesji, poza modlitwami, Czcigodny Tenga Rinpocze opowiadał zgromadzonym o historii Mynlamu i pożytkach płynących z uczestnictwa, a także prowadził wspólne medytacje szine i lhaktong, udzielając wskazówek do wykonywania tych praktyk.

Po obiedzie, podczas trzeciej i czwartej sesji praktykujących nie ubywało, mimo wcześnie rozpoczętego dnia. Sesjom tym towarzyszyło tradycyjne ofiarowanie pieniędzy mnisiej sandze. Darczyńcami byli zarówno obaj Rinpoczowie, jak i ośrodek Bencien Karma Kamtzang w Grabniku, ośrodki miejskie, ośrodki z zagranicy, a także liczne osoby prywatne. Czcigodny Tenga Rinpocze udzielił także wszystkim zgromadzonym abhiszeki Czenrezika.

Drugiego dnia uczestnicy mogli obejrzeć i wysłuchać przesłania Jego Świątobliwości Karmapy dla uczestników Kagju Mynlam w Polsce (zob. wideo poniżej). Jego Świątobliwość zaznaczył, że choć fizycznie nie może być tu z nami, to najistotniejsza jest ta wewnętrzna więź między nim samym a uczestnikami. Wyraził nadzieję, że dzięki odbywającym się tu modlitwom rozprzestrzeni się miłość i współczucie Buddy Siakjamuniego i że w przyszłości sam będzie mógł uczestniczyć w Kagju Mynlam w Polsce i modlić się wspólnie z nami. 

 

Przesłanie Jego Świątobliwości Karmapy - zob. wideo.

 

Ostatniego dnia miała miejsce pudża tsok, a także - wzór ceremonii z Bodh Gai - Marme Mynlam, czyli „modlitwa lampki”, wyrażająca szczególne życzenia pomyślności dla świata oraz wspólna praktyka Czenrezika śpiewana na melodię skomponowaną przez Jego Świątobliwość. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy okrążyli teren Centrum, w tym ośrodek trzyletnich odosobnień, śpiewając "Karmapa kjenno".

Warto wspomnieć, że podczas trwania Mynlamu posiłki przygotowywane były tak, że przyjmujący ślubowania sodziongu nie musieli martwić się o to, czy jedzenie spełnia wymogi specjalnej postnej diety. Mimo że program był napięty i wspólne modlitwy trwały od rana do zmierzchu, wieczorami liczni uczestnicy gromadzili się przy Sangterze Rinpocze, który wraz z mnichami praktykował „Cie”. Wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się uczestniczyć w Kagju Mynlam organizowanym w Polsce.

Relacjonował Marek W.

Więcej zdjęć zob. w Galerii.


МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
НАШИ ЮТУБ-КАНАЛЫ
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СДЕЛАТЬ ПОДНОШЕНИЕ

Наш сайт использует файлы cookie. Вы можете контролировать это при помощи настроек своего браузера. При дальнейшем использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.