В настоящее время данная статья на русском языке не доступна.

W sobotę 25 kwietnia 2015 roku w Nepalu nastąpiło potężne trzęsienie ziemi (7,8 w skali Richtera), a po nim wiele wstrząsów wtórnych. Zginęło mnóstwo ludzi i mnóstwo budynków legło w gruzach. W klasztorze nikt nie został ranny, jednak ucierpiały budynki, a także cała okolica.

Mnisi zareagowali błyskawicznie, od razu zaczęli rozstawiać plandeki na terenach defilad wojskowych naprzeciwko klasztoru, by zapewnić ochronę okolicznej ludności. Zaczęli oczyszczać i porządkować teren, uprzątając gruz i śmieci. Rano i po południu serwowali herbatę tym, którzy schronili się na terenie obozu. Niektórzy wyruszyli w teren, by pomóc ratować ludzi, którzy uwięźli pod gruzami zawalonych budynków. Inni zaangażowali się w zaspokajanie najbardziej pilących potrzeb ludności tak w pobliskich, jak i odległych miejscach, a jeszcze inni starali się zdobyć czy zakupić jedzenie, namioty, koce itp. dla ofiar tej strasznej katastrofy.

Poza własnym programem pomocy, klasztor Bencien służył także jako magazyn, punkt dystrybucji i miejsce koordynacji działań dla Karmapa Service Committee Nepal [komitetu założonego przez J.Ś. Karmapę w celu niesienia pomocy ludności Nepalu - przyp. tłum.]. Mnisi wraz z innymi ochotnikami czynnie uczestniczyli w dystrybucji dóbr: wyładowywali transporty, magazynowali, sortowali, przeładowywali i każdego dnia dowozili zaopatrzenie potrzebującym. Cysterna należąca do klasztoru także była intensywnie eksploatowana, dostarczając czystą wodę pitną wszędzie, gdzie tylko mogła dotrzeć.

Dr Tsering, lekarz z kliniki Bencien, od lat mieszkający z rodziną przy klasztorze, kierował niewielkim zespołem medycznym, który każdego dnia udawał się do innej miejscowości. Grupa ta, zawierająca także kilku mnichów z Bencien, zakładała szpitale polowe, udzielała pierwszej pomocy i dostarczała niezbędnych leków. Dzięki temu ponad tysiąc pięćset osób skorzystało z opieki medycznej.

W czerwcu 2015 roku Zarząd Klasztoru Bencien, w oparciu o otrzymany raport o stanie gruntu oraz uwzględniając opinie ekspertów, podjął decyzję o całkowitym wyburzeniu świątyni Majtreji i sąsiadującego budynku z miejscem do palenia lampek maślanych. Świątynia zostanie odbudowana w tym samym miejscu z uwzględnieniem uwag architektów tak, by była lepiej zabezpieczona na wypadek trzęsienia ziemi w przyszłości.

Załączone tłumaczenie prezentuje wyniki ekspertyzy i decyzję Zarządu oraz podaje dokładny numer konta, na które można dokonywać darowizn przeznaczonych na odbudowę klasztoru.

"28 czerwca 2015 r.
Klasztor Bencien, Swayambhu - raport o postępie prac:

W związku z naszym ostatnim raportem dotyczącym skutków trzęsienia ziemi w klasztorze Bencien w Nepalu, pragniemy poinformować wszystkich naszych przyjaciół o wynikach badania gruntu i zaleceniach specjalistów, którzy przeprowadzili ekspertyzę budynków.
Nasz główny konsultant ds. inżynieryjnych, firma Ridarc Nepal Pvt. Ltd. zidentyfikowała trzy główne problemy dotyczące budynku świątyni Majtreji.

1. Badania gruntu przeprowadzono do głębokości ponad 15 m. W naszym pofałdowanym terenie wynik analizy obowiązuje na obszarze o promieniu ok. 49m. wokół miejsca odwiertu.
2. Grunt na głębokości od 0,6 m do 15m zidentyfikowano jako czarną glinę z domieszkami mułu i piasku. Zostaliśmy poinformowani, że ten rodzaj gruntu, mimo że nie należy do najgorszej kategorii, nie jest optymalny do utrzymania ciężaru budynku.
3. Dwanaście kolumn podporowych zostało poważnie uszkodzonych.
4. Budynek zapadł się na głębokość ok. 0,6 m i nadal się osuwa.

Technologie istniejące w Nepalu pozwalają na wzmocnienie uszkodzonych kolumn. Jednakże technologia potrzebna do podniesienia nachylonej części budynku tak, aby był on bezpieczny i odporny na kolejne trzęsienia ziemi, które mogą wystąpić w przyszłości nie jest tu dostępna. Co do typu podłoża, w Nepalu stosowana jest technologia chemicznego wzmocnienia gruntu tak, aby był on w stanie utrzymać budynek. Jednakże nie może być zastosowana przy zachowaniu obecnego budynku na miejscu.

Inżynier Urzędu Miejskiego, Zarząd klasztoru oraz Komitet Inżynierów ds. Rozwoju również przeprowadzili badania stanu budynków i stwierdzili, że Świątynia Majtreji oraz budynek, w którym ofiarowuje się lampki maślane, nie są bezpieczne oraz grożą zawaleniem. Przedstawiciele obu instytucji nakazali nam rozbiórkę obu budynków. Pozostałe budynki w klasztorze Bencien, które uległy uszkodzeniu, mogą być z powodzeniem naprawione.

10 czerwca br. odbyło się ogólne zebranie społeczności Bencien w celu omówienia sytuacji i sprawozdań ekspertów. Jednogłośnie podjęto decyzję o rozbiórce świątyni Majtreji i budynku lampek maślanych. Zdecydowano również, że budynek świątyni Majtreji będzie odbudowany w tym samym miejscu po chemicznym wzmocnieniu gruntu wspomnianym powyżej. Ponadto uzgodniono, że budowa odbędzie się zgodnie z zaleceniami architektów, aby zapewnić budynkowi wytrzymałość na ewentualne kolejne trzęsienia ziemi. Projekt rozpocznie się niezwłocznie, kiedy dostępne będą środki finansowe.

Komitet Sanghi Bencien jednogłośnie powierzył zbiórkę funduszy Ciakdzie Taszi Yzerowi, Khenpo Ysungowi, Lopynowi Dondupowi Taszi oraz Lamie Zopa Gjatso. W tym celu otworzono nowe konto bankowe, zatem każdy zainteresowany finansowym wsparciem tego projektu może to zrobić dokonując wpłaty na poniższe konto:

Nazwa banku: Siddhartha Bank Limited.
Nazwa odbiorcy: Benchen P.D. Monastery
Numer konta: 01915118606
Adres: Karkhana Chowk, Ward No. 15, Swoyambhu Kathmandu Nepal
Kod SWIFT: SIDDNPKA
Uprzejmie prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za zbiórkę funduszy przed dokonaniem przelewu. Adres emailowy:  ."


МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
НАШИ ЮТУБ-КАНАЛЫ
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
СДЕЛАТЬ ПОДНОШЕНИЕ

Наш сайт использует файлы cookie. Вы можете контролировать это при помощи настроек своего браузера. При дальнейшем использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.