Cenne teksty tybetańskie - dar dla Centrum w Grabniku

Cenne teksty tybetańskie - dar dla Centrum w Grabniku

 

Z ogromną radością i dumą pragniemy poinformować, że w październiku 2013 roku do Centrum w Grabniku dotarły z Nepalu niezwykle cenne zbiory tekstów tybetańskich. W pierwszej kolejności należy wymienić tu Kangjur i Tengjur, stanowiące podstawowy kanon buddyzmu tybetańskiego.

Kangjur to przełożony z sanskrytu na tybetański zbiór nauk, wygłoszonych przez samego Buddę Siakjamuniego, zaś Tengjur to kolekcja klasycznych komentarzy wielkich buddyjskich mistrzów ze starożytnych Indii. Bardziej szczegółowy opis obu tych zbiorów - na końcu artykułu.

Sam Budda Siakjamuni nauczał, że miejsce, w którym przechowywane są jego Nauki (Kangjur), powinno się traktować tak, jakby sam Budda był tam obecny. Od 2003 r. dzięki kilku przyjaciołom, którzy ofiarowali na ten cel pieniądze, w Centrum w Grabniku oba te zbiory znajdowały się w formie cyfrowej. W tej chwili mamy je również w wersji papierowej w tradycyjnej formie pasków.

225 woluminów Tengjuru podarowane zostało przez Jego Eminencję Sangje Njenpę Rinpoczego i klasztor Bencien, zaś 103 woluminy Kangjuru - przez rodzinę Szieraba Łangciuka.

Wraz z tymi dwiema cennymi kolekcjami, otrzymaliśmy także zbiór wszystkich tekstów używanych podczas odosobnień w tradycji Karma Kamtsang, zarówno tekstów do praktyki, jak i komentarzy, oraz nową edycję tekstów z tradycji Szangpa Kagju - ofiarowane przez klasztor Jego Eminencji Dziamgona Kongtrula Rinpoczego w Pullahari oraz przez Ringu Tulku Rinpoczego.

Warto tu nadmienić, że kilka lat temu Jej Eminencja Khandro Rinpocze podarowała na ręce Lamy Rinczena 16 tomów Minling Kabum - zbiór rdzennych tekstów w tradycji klasztoru Mindrol Ling. W naszych zbiorach jest także 10 tomów nauk zebranych XV Karmapy, które ofiarował Czcigodny Thrangu Rinpocze. Z kolei wcześniejszą edycję tybetańskich tekstów Szangpa Kagju oraz angielskie tłumaczenie Skarbnicy Wiedzy w 10 tomach otrzymaliśmy w darze od Macieja Szczurowskiego. A ostatnio dzięki szczodrości kilku osób zakupiliśmy 75 tomów Skarbnicy Drogocennych Term (tyb. Rincien Terdzy), która zawiera zbiór najważniejszych term.

Jeśli wliczyć w to także liczne cenne teksty, przez lata przywożone przez Lamę Rinczena z Nepalu i Indii, to jesteśmy w tej chwili w posiadaniu całkiem pokaźnych zbiorów. Jest wśród nich także Skarbnica Mantr Kagju (tyb. Kagju Ngag Dzy), czyli zbiór nauk przyniesionych przez Marpę z Indii do Tybetu; Skarbnica Ustnych Pouczeń (tyb. Dam Ngag Dzy), zwierająca nauki wszystkich ośmiu wczesnych szkół buddyzmu tybetańskiego; Skarbnica Wiedzy (tyb. Szie Dziej Dzy), napisane przez Lodro Thaje kilkutomowe dzieło opisujące niemal wszystkie aspekty buddyzmu; Skarbnica Rozległych Wyjaśnień (tyb. Gja Cien Ka Dzy) oraz wiele innych ważnych dzieł.


KANGJUR (tyb.) {bka' 'gyur}, w większości dialektów czyta się kandziur, dosł. "przełożona mowa".
Przełożony na język tybetański zbiór wszystkich nauk, wygłoszonych przez samego Buddę Siakjamuniego. Nauki te zawierają trzy zasadnicze grupy tekstów:
1) sutrantę (zbiór sutr), czyli dysputy Buddy z uczniami, przedstawiające wiele tematów filozoficznych i praktycznych,
2) abhidharmę, zajmującą się w dużej mierze analizą procesów postrzegania, a także obejmującą nauki o kosmologii,
3) winaję, będącą szczegółową analizą zagadnień etycznych, a w szczególności reguł mnisich. Ze względu na ten podział, obejmujący trzy grupy, sanskrycki oryginał tego kanonu nazywa się tripitaką, czyli "trzema koszami".
Niektórzy wyodrębniają jeszcze tantry jako osobną, czwartą grupę, inni wliczają je do pierwszego zbioru (sutranty). Ogólnie mówi się, że nauki sutr przeciwdziałają truciźnie gniewu, nauki abhidharmy są lekarstwem na głupotę, winaja na pożądanie, a nauki zawarte w tantrach pokonują wszystkie trucizny umysłu jednocześnie.
Kangjur wraz z Tengjurem stanowią podstawowy kanon buddyzmu tybetańskiego.

TENGJUR (tyb.) {bstan 'gyur}, w większości dialektów czyta się tendziur, dosł. "przełożone komentarze".
Zbiór przełożonych z sanskrytu na język tybetański klasycznych tekstów wielkich buddyjskich mistrzów ze starożytnych Indii. Zawiera dzieła takich autorytetów mahajany jak: Nagardżuna, Szantidewa, Asanga, Dharmakirti itd. W Tengjurze znajdują się także teoretyczne teksty wadżrajany oraz teksty sadhan pochodzące od mahasiddhów, jak na przykład Sarahy, Tilopy, Wirupy czy Naropy.


JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA
NASZE KANAŁY NA YOUTUBE
KALENDARIUM WYDARZEŃ
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ

Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz je kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.